Period After

NAVIGATION

HOME

Subscribe To P.A.

If you want to be updated on the Period After publications, please fill in this form.

email
name

Search P.A.

Back Archive

Go here to view the back archive, commissioned and collected text from the period of the air strikes

Period After is financially supported by
Kultur KontaktSlobodan Djokic - 1.October.1999 Belgrade
Verschiedenste Formen der Unterdrückung unabhängiger Medien

Raznovrsni Oblici Represije Nad Nezavisnim Medijima

Various Forms Of Repression Towards The Independent Media


Wir versuchen alle Texte in allen Sprachen zu veröffentlichen. Wegen begrenzter Ressourcen ist dies nicht immer möglich. Sollten Sie Interesse haben Texte für uns zu übersetzen, bitte schicken Sie uns eine Email.

Novi talas primene Zakona o informisanju, zahtevi za naplatom enormnih naknada za korišcenje frekvencija, zaplene tiraža, ometanje emitovanja, samo su neki od sve raznovrsnijih metoda sprecavanja slobode informisanja.

U vreme napada NATO pakta na SRJ veliki broj nezavisnih eletronskih medija dobio je od Saveznog Ministarstva Telekomunikacija rešenja o zabrani rada u interesu bezbednosti zemlje. Istovremeno u Beogradu je nezakonito preuzet Radio B92, a glavni i odgovorni urednik TV Soko iz Soko Banje jedne od clanica ANEM-a osudjen je na godinu dana zatvora zbog isticanja plakata Free Press. U Beogradu je pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima ubijen poznati novinar Slavko Curuvija.

Veliki broj medija izbegavo je u to vreme politicki kontroverzne teme kako bi izbegao opasnost zabrana i zatvaranja.

Prestankom bombardovanja mediji su sve više poceli da se bave za režim nepodobnim temama, sto je ubrzo dovelo do primene raznovrsnoh metoda sprecavanja slobode informisanja i protoka informacija.

Savezno ministrastvo telekomunikacija otpocelo je sa slanjem opomena za placanje enormnih naknada za korišcenje frekvencija, na onsovu odluke Savezne vlade, cija je ustavnost osporena pred Ustavnim sudom federacije. Tako je RTV Pancevo dobila nalog za placanje 500.000,00 dinara na ime naknade. Nezavisni elektronski mediji nisu u stanju da izmire ove obaveze te svima po ovom osnovu preti mogucnost zabrane rada.

Republicko ministarstvo informacija uputilo je apel medijima u kojima ih poziva da pokažu jedinstvo kakvo je pokazivano u vreme rata i pomognu napore valde u obnovi zemlje.

Ubrzo po upucivanju apela, novinari dnevnih listova privodjeni su na informativne razgovore u MUP povodom pisanja o skoku vrednosti nemacke marke na crnom tržištu. To je od ranije poznata teza beogradskog režima da su za ekonomske probleme krivi novinari koji o njima pišu.

Lokalni nezavisni mediji našli su se na udaru novog talasa primene Zakona o javnom informisanju za koji je više organizacija, ukljucujuci i Asocijaciju nezavisnih elektronskih medija podnelo pre godninu dana Ustavnom sudu Republike zahtev za ocenu ustavnosti, a da do danas nema odgovora ove sudske institucije.

Tako je Cacanski glas izdavac lokalnog cacanskog lista i osnivac radija i televizije kažnjen u dva navrata enormnim novcanim kaznama za jedan tekst objavljen u listu u kome se prenosi saopštenje lokalnog odbora SPO o radu finansijske policije.

Prekršajni postupak pokrenut je i protiv lokalnog lista u Kikindi, Kiikindske novine, ali je bar u prvom stepenu postupak obustavljen.

Celokupni tiraž banjaluckog nedeljnika Reporter namenjen za tržište u Srbiji zaplenjen je i zadržan bez osnova u Mup-u Sremska Mitrovica.

Informativno-politicka emisija Gost beogradske televizije Studio B ometa se sa lokacija u zemlji cime se vidljivost ove televizije smanjuje za 30%. Savezno ministarstvo telekomunikacija tvrdi da do ometanja dolazi iz susednih zemalja.

Beogradskom radio Index-u nestaje struja na predajniku, po objašnjenju nadležnih zbog havarijskih iskljucenja upravo u vereme emitovanja najavljenih intervjua sa celnicima SZP-a Zoranom Djindjicem i Dragoslavom Avramovicem.

Ocigledno je da režim u Beogradu raznovrsnim arsenalom mera nastoji da spreci da do javnosti stignu bilo koje informacije osim onih koje serviraju državni mediji, za ocekivati je da se ovaj arsenal popuni u buducnosti još interesantnijim primerima nezakonitog postupanja i iznenadnih tehnickih smetnji.


Trudicemo se da sve tekstove predstavimo na svim jezicima. Obzirom da su nam izvori, budzet i broj ljudi veoma ograniceni znamo da necemo biti u mogucnosti da ovaj cilj u potpunosti postignemo. Ukoliko zelite da nam pomognete oko prevoda molimo vas da nas kontaktirate na.

Summary: New wave of implementation of the Information Law Act, claims for the enormous fees for the use of frequencies, seizures and interference in the broadcasting are some of the various forms of obstruction of the freedom of information.

During the NATO bombing of the Federal Republic of Yugoslavia numerous independent broadcasting media where banned by the decisions of the Federal Ministry of Telecommunications in the interest of state's security policy. Meanwhile, Radio B92 was illegally taken over, and the editor in chief of the TV Soko from Soko Banja, one of the ANEM members, was sentenced to one-year imprisonment for hanging a Free Press poster. In Belgrade, well-known journalist Slavko Curuvija was murdered under still unresolved circumstances.

Number of media was avoiding the possible politically controversial topics in order to elude the danger of banning or closure.

Upon the cessation of bombing, media started to cover topics unsuitable for the regime, which soon led to the implementation of the various forms of obstruction of the freedom of information and the exchange of the information.

By operation of the decision of the Federal Government, procedure for the annulment of which is already initiated at the Federal Constitutional Court; the Federal Ministry of Telecommunications started ordering payments of the enormous fees for the use of frequencies. RTV Pancevo was ordered to pay the fee in amount of 500.000,- dinars. For not being able to fulfil these obligations Independent broadcasting media are threatened by banning and closure.

Republic Ministry of Information appealed media to show unity, same as the one that was shown during the war, and to help government's efforts in the reconstruction of the country.

Soon after the appeal, daily newspaper journalists were brought to police stations for interrogation regarding the articles on the rise exchange rate of the German mark on the black market. That is the old thesis of the regime in Belgrade that journalists that write about the economic difficulties should be blamed for those difficulties.

Local independent media are being the targets of the new wave of implementation of the Information Law Act. Procedure for the annulment of Information Law Act was initiated by number of organisations, including the Association of the Independent Broadcasting Media (ANEM) at the Republic Constitutional Court one year ago, but this court is still not passing on the decision.

Voice of Cacak, the publisher of the local newspaper in the city of Cacak, and founder of the radio and TV station was fined twice with enormous fines for the article containing the public announcement of the Serbian Renewal Movement on the work of the financial police.

Administrative proceding has been also initiated against the local newspaper in the city of Kikinda "Kikindske novine", but at least in first instance the proceeding was suspended.

All copies of the Banja Luka weekly "Reporter" for the Serbian market were unfoundedly seized at the police station in Sremska Mitrovica.

Politics and news program »Guest« of the Belgrade Studio B television is being interfered from the location inside the country, with visibility reduced for 30%. Federal ministry of Telecommunications claims that the interfering is from the neighbouring countries.

Belgrade radio Index is suffering power failures, as explained by the authorised officials due to the damages, in time supposed for broadcasting of the interviews with the leaders of the Alliance for Changes Zoran Djindjic and Dragoslav Avramovic.

It is obvious that the regime in Belgrade is trying, by implementation of the various measures, to prevent the publication of any information unless those presented by the state controlled media, and it is to be expected that these measures will become more interesting, and that there will be more examples of the illegal actions and sudden technical failures.


We are trying to present all texts in all languages. However, due to a limited resources we are not always able to achieve this goal. If you would like to translate material for us, please contact us.

 


          ©1999 The Authors, http://periodafter.t0.or.at - periodafter@t0.or.at - Fax: +43.1.5225058

  Die Meinungen in den einzelnen Artikeln sind die der AutorInnen und nicht unbedingt die der Period After Redaktion.
  Misljenja izneta u tekstovima su misljenja autora, a ne uvek i misljenja urednika period after sajta.
  The opinions expressed are those of the authors, and not necessarily those of the editors of the period after website.